سیم و کابل ویام

از ویژگی های سیم و کابل ویام میتوان به مغزی مس با خلوص
بالا بدون هیچگونه ناخالصی آهن اشاره کرد و همچنین عایق
به کار رفته در این سیم برق از جنس مرغوب پی وی سی (pvc)
است که یکی از برترین عایق های سیم و کابل برق در جهان می باشد
در بخش های مختلف برق از کابل‌ها و سیم‌ها برای انتقال و توزیع
برق به خانه و صنایع استفاده می‌شود. بلکه در مخابرات نیز از
انواع سیم و کابل ویام برای انتقال بی‌وقفه داده‌ها متکی است.
در فروشگاه بی واسطه یکی از محصولات شرکت سیم و کابل ویام،
سیم های نایلون ( سفید رنگ دولا) می باشند .این نوع سیم ها
کاربرد زیادی در برق کشی ساختمان دارند. سیم نایلون، سیمی
دولا می باشد که با روکشی سفید رنگ پوشیده شده است.
این روکش سفید رنگ بسیار نرم و انعطاف پذیر است و باعث می
شود دو سیم بصورت عایق در کنار یکدیگر قرار بگیرند و مانع اتصال فاز و نول شوند.

 • سیم تک رشته ۱/۵×۱ ویام

  ریال212,400
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • سیم تک رشته ۲/۵×۱ ویام

  ریال318,600
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • سیم تک رشته ۴×۱ ویام

  ریال531,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • سیم تک رشته ۶×۱ ویام

  ریال699,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • سیم نایلون ۱/۵×۲ ویام

  ریال369,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • سیم نایلون ۱×۲ ویام

  ریال294,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • سیم نایلون ۲/۵×۲ ویام

  ریال594,500
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • کابل ۱/۵×۲

  ریال546,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • کابل ۱×۲

  ریال406,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • کابل ۲/۵×۲

  ریال858,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • کابل ۴×۲

  ریال1,030,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • کابل افشان ۱×۳ ویام

  ریال592,500
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • کابل کولر ۱×۴

  ریال667,500
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه