سیم و کابل ویام

از ویژگی های سیم و کابل ویام میتوان به مغزی مس با خلوص
بالا بدون هیچگونه ناخالصی آهن اشاره کرد و همچنین عایق
به کار رفته در این سیم برق از جنس مرغوب پی وی سی (pvc)
است که یکی از برترین عایق های سیم و کابل برق در جهان می باشد
در بخش های مختلف برق از کابل‌ها و سیم‌ها برای انتقال و توزیع
برق به خانه و صنایع استفاده می‌شود. بلکه در مخابرات نیز از
انواع سیم و کابل ویام برای انتقال بی‌وقفه داده‌ها متکی است.
در فروشگاه بی واسطه یکی از محصولات شرکت سیم و کابل ویام،
سیم های نایلون ( سفید رنگ دولا) می باشند .این نوع سیم ها
کاربرد زیادی در برق کشی ساختمان دارند. سیم نایلون، سیمی
دولا می باشد که با روکشی سفید رنگ پوشیده شده است.
این روکش سفید رنگ بسیار نرم و انعطاف پذیر است و باعث می
شود دو سیم بصورت عایق در کنار یکدیگر قرار بگیرند و مانع اتصال فاز و نول شوند.

 • سیم تک رشته ۱/۵×۱ ویام

  ریال172,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • سیم تک رشته ۲/۵×۱ ویام

  ریال258,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • سیم تک رشته ۴×۱ ویام

  ریال430,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • سیم تک رشته ۶×۱ ویام

  ریال567,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • سیم نایلون ۱/۵×۲ ویام

  ریال299,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • سیم نایلون ۱×۲ ویام

  ریال238,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • سیم نایلون ۲/۵×۲ ویام

  ریال481,500
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • کابل ۱/۵×۲

  ریال438,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • کابل ۱×۲

  ریال322,500
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • کابل ۲/۵×۲

  ریال688,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • کابل ۴×۲

  ریال1,030,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • کابل افشان ۱×۳ ویام

  ریال467,500
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه
 • کابل کولر ۱×۴

  ریال530,000
  5 متر 5 متر10 متر 10 متر15 متر 15 متر20 متر 20 متر40 متر 40 متر100 متر (حلقه کامل)100 متر (حلقه کامل)
  صاف
  مقایسه